Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marcin Słyż
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

1.             

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24

tel. (85) 712-11-24; int. (85) 712-11-25

Dyrektor - Jarosław Budnik

adres internetowy: http://www.liceum-dabrowa.pl

e-mail: liceum@data.pl

 

2.                 

Zespół Szkół w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 11

telfax. (85) 711-25-74; tel. (85) 711-25-29

Dyrektor -  Iwona Grzybowska

adres internetowy: http://liceumsokolka.pl/

     e-mail:  sekretariat@zssokolka.pl

 

3.                

Zespół Szkół w Suchowoli

16-150 Suchowola

ul. Augustowska 2

telfax. (85) 712-40-10

Dyrektor  - Jerzy Sienkiewicz

  

4.                 

Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Polna 1

telfax. (85) 711-20-44

Dyrektor - Anna Dorota Cilulko

adres internetowy: http://www.zsrsokolka.pl

 

5.                  

Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Osiedle Zielone 1 A

tel. (85) 711-25-08; fax. (85) 711-36-28

Dyrektor - Grzegorz Zalewski

adres internetowy: http://zszsokolka.pl

 

6.                  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a

telfax. (85) 712-13-46

Dyrektor - Iwona Iwańczuk

adres internetowy: http://pppdabrowa.webserwer.pl/

7.                  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Polna 1

telfax. (85) 711-32-91

Dyrektor - Teresa Andrzejewska

adres internetowy: http://www.ppp.sokolka.com

 

8.                 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Osiedle Zielone 1A

telfax. (85) 711-26-78

Dyrektor - Marta Tolko- Kuziuta

adres internetowy: http://www.soswsokolka.pl/

  

9.                   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. M. C. Skłodowskiej 15

telfax. (85) 712-10-24

Dyrektor - Jan Chodziutko

adres internetowy: http://www.spzoz.home.pl/

e-mail: spzoz@home.pl

 

10.               

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Sikorskiego 40

tel. (85) 722-04-63; fax. (85) 722-05-00

Dyrektor - Jerzy Kułakowski

adres internetowy: http://www.szpitalsokolka.pl/

 

11.           

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach

16-120 Krynki

ul. Grodzieńska 40

telfax. (85) 722-84-86

Dyrektor - Krystyna Karolkiewicz

adres internetowy: http://www.spzpokrynki.pl/

 

12.          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

16-100 Sokółka,

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8;

telfax. (85) 711-08-61; tel. (85) 711-08-23

Dyrektor - Wojciech Obiała

 

13.           

Powiatowy Zarząd Dróg

16-100 Sokółka

ul. Torowa 12

tel. (85) 711-89-09, (85) 711-89-10; fax.: (85) 711-22-29

Dyrektor - Grzegorz Artur Pul

adres internetowy: www.pzdsokolka.internetdsl.pl

 

14.           

Powiatowy Urząd Pracy

16-100 Sokółka

ul. Kryńska 40

tel. (85) 722-90-10; fax. (85) 722-90-11

Dyrektor - Mirosław Biernacki

adres internetowy: www.pupsokolka.pl

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce

ul. Gen. N. Sulika 4a

16 - 200 Dąbrowa Białostocka

tel. (85) 712-12-03, fax.: (85) 712-10-58

 

Historia zmian: