UCHWAŁA NR XXVII/188/2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kazimierz Łabieniec
UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XXVI/185/2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kazimierz Łabieniec
UCHWAŁA NR XXVI/185/2013 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie sokólskim na lata 2013 – 2017"
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XVII/115/2012

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kazimierz Łabieniec
UCHWAŁA NR XVII/115/2012 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sokólskim na lata 2012 - 2015
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XVII/114/2012

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kazimierz Łabieniec
UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sokólskim na lata 2012 - 2014
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XXXIV/298/10

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kazimierz Łabieniec
UCHWAŁA NR XXXIV/298/10 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2010 – 2013"
treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XVI/149/08

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR XVI/149/08 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sokólskiego

Czytaj dalej ...

UCHWAŁA NR XVI/148/08

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR XVI/148/08 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sokólskiego na lata 2008 2015

Czytaj dalej ...

Program "Bezpieczny Powiat Sokólski"

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marcin Słyż
Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2005-2010 Bezpieczny Powiat Sokólski

Czytaj dalej ...

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sokólskim na lata 2006 - 2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sokólskim na lata 2006 - 2013

Czytaj dalej ...

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2006 – 2013 pn. „Synergia”

Czytaj dalej ...

Informacja z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Informacja z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2005 rok

Czytaj dalej ...

Uchwała Nr XXXVII/293/06 Rady Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uchwała Nr XXXVII/293/06 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sokólskim na lata 2006 – 2015”

Czytaj dalej ...

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR XXXVII/286/06 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku

Czytaj dalej ...

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR XXX/218/05 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2005 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku

Czytaj dalej ...

Plan rozwoju lokalnego powiatu sokólskiego na lata 2004 - 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Plan rozwoju lokalnego powiatu sokólskiego na lata 2004 - 2006

Czytaj dalej ...

Uchwała Nr 25/2003 Zarządu Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uchwała Nr 25/2003 Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 22 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sokólskim”

Czytaj dalej ...

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Czytaj dalej ...

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Czytaj dalej ...

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Czytaj dalej ...