Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uwaga: Informacja nie jest dłużej publikowana. Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj.
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

  1.  

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24

tel. 085 712-11-24; int. 085 712-11-25

Dyrektor - Jarosław Budnik

adres internetowy: http://www.liceum-dabrowa.pl

e-mail: liceum@data.pl

 

2.       

Zespół Szkół w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 11

telfax. 085 711-25-74; tel. 085 711-25-29

Dyrektor -  Jan Firs

adres internetowy: http://www.losokolka.pl/

 

3.       

Zespół Szkół w Suchowoli

16-150 Suchowola

ul. Augustowska 2

telfax. 085 712-40-10

Dyrektor – Michał Grzegorz Matyskiel

adres internetowy: http://www.losuchowola.edu.pl/index.html

e-mail: sekretariat@losuchowola.edu.pl

  

4.       

Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Polna 1

telfax. 085 711-20-44

Dyrektor - Anna Dorota Cilulko

adres internetowy: http://www.zsrsokolka.pl

e-mail: zsrsok@zsrsokolka.pl

 

5.       

Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Osiedle Zielone 1 A

tel. 085 711-25-08; fax. 085 711-36-28

Dyrektor - Jan Zabłudowski

adres internetowy: http://zszsokolka.internetdsl.pl

e-mail: zszsokolka@poczta.internetdsl.pl

 

6.       

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a

telfax. 085 712-13-46

Dyrektor – Iwona Iwańczuk

 

7.       

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Polna 1

telfax. 085 711-32-91

Dyrektor - Anna Fidziukiewicz

e-mail: pppsokolka@ interia.pl

 

8.       

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Osiedle Zielone 1A

telfax. 085 711-26-78

Dyrektor - Marta Tolko- Kuziuta

adres internetowy: www.soswsokolka.republika.pl

e-mail: soswszkola@wp.pl

  

9.       

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. M. C. Skłodowskiej 15

telfax. 085 712-12-06

Dyrektor - Helena Hawrylik

adres internetowy: http://www.spzoz.home.pl/

e-mail: spzoz@home.pl

 

10.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Sikorskiego 40

tel. 085 722-04-63; fax. 085 722-05-00

Dyrektor - Marek Jerzy Chojnowski

adres internetowy: http://www.szpitalsokolka.pl/

e-mail: sekretariat@szpitalsokolka.pl

 

11.  

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

16-120 Krynki

ul. Grodzieńska 40

telfax. 085 722-84-86

Dyrektor - Krystyna Karolkiewicz

e-mail: spzpo@interia.pl

 

12.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

16-100 Sokółka,

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8;

telfax. 085 711-08-61; tel. 085 711-08-23

Dyrektor - Wojciech Obiała

e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

 

13.  

Powiatowy Zarząd Dróg

16-100 Sokółka

ul. Torowa 12

tel. 085 711-89-09, 085 711-89-10; fax.: 711-22-29

Dyrektor - Grzegorz Artur Pul

adres internetowy: www.pzdsokolka.internetdsl.pl

e-mail: biuro@pzdsokolka.internetdsl.pl

 

14.  

Powiatowy Urząd Pracy

16-100 Sokółka

ul. Kryńska 40

tel. 085 722-90-10; fax. 085 722-90-11

Dyrektor - Mirosław Biernacki

adres internetowy: http://www.pupsokolka.internetdsl.pl

e-mail: PUP_SOKOLKA@poczta.internetdsl.pl; biso@praca.gov.pl

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce

ul. Gen. N. Sulika 4a

16 - 200 Dąbrowa Białostocka

tel. 085 712-12-03, fax.: 712-10-58

e-mail: bisoda@praca.gov.pl