Jednostki organizacyje

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uwaga: Informacja nie jest dłużej publikowana. Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj.
Wykaz jednostek organizacyjnych
 • Jednostki Organizacyjne Powiatu Sokólskiego

 • Zespół Szkół w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Mickiewicza 11; tel. (085) 711-25-74; Dyr.: Jan Firs
  Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej
  16-200 Dąbrowa Bł., ul. 1000-lecia P. P. 24; tel. (085) 712-11-24; Dyr.: Zygmunt Mackiewicz
  Zespół Szkół w Suchowoli
  16-150 Suchowola, ul. Augustowska 2; tel. (085) 712-40-10; Dyr.: Stanisław Waśko
  Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce
  16-100 Sokółka, Os. Zielone 1 A; tel. (085) 711-25-08; Dyr.: Jan Zabłudowski
  Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Białostocka 81; tel. (085) 711-20-44; Dyr.: Anna Dorota Cilulko
  Zespół Szkół Rolniczych w Janowie
  16-130 Janów, ul. Białostocka 22; tel. (085) 721-18-18; Dyr.: Czesław Jan Kiejko
  Zespół Szkół w Różanymstoku
  16-207 Różanystok; tel. (085) 712-80-02; Dyr.: Tomasz Grzegorz Rogoziński
  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce
  16-100 Sokółka, Osiedle Zielone 1a; tel. (085) 711-26-78; Dyr.: Marta Tolko- Kuziuta
  Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Mickiewicza 11a; tel. (085) 711-32-91; Dyr.: Elżbieta Szarkowska
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej
  16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 4; tel. (0-85) 712-26-78; Dyr.: Lidia Kulmacz
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
  16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40; tel. (085) 722-04-63; Dyr.: Marek Jerzy Chojnowski
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
  16-200 Dąbrowa Białostocka; ul. M. C. Składowskiej 15; tel. (085) 712-12-06; Dyr. Helena Hawrylik
  Samodzielny Publiczny Zakład Pięlęgniaryjno - Opiekuńczyw Krynkach
  16-120 Krynki , ul. Grodzieńska 40; tel. (085) 722-84-86; Kier.: Krystyna Karolkiewicz
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8; tel. (085) 711-08-61; Dyr.: Wojciech Obiała
  Powiatowy Zarząd Dróg
  16-100 Sokółka, ul. Wodna 7; tel. (085) 711-89-09; Dyr.: Grzegorz Pul
  Powiatowy Urząd Pracy
  16-100 Sokółka, ul. Kryńska 40; tel. 711-56-46; Kier.: Mirosław Biernacki