Jednostki organizacyje

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uwaga: Informacja nie jest dłużej publikowana. Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj.
Wykaz jednostek organizacyjnych Jednostki Organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Jednostki Organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Zespół Szkół w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Mickiewicza 11; tel. (085) 711-25-74; Dyr.: Jan Firs

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Bł., ul. 1000-lecia P. P. 24; tel. (085) 712-11-24; Dyr.: Zygmunt Mackiewicz

Zespół Szkół w Suchowoli

16-150 Suchowola, ul. Augustowska 2; tel. (085) 712-40-10; Dyr.: Stanisław Waśko

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

16-100 Sokółka, Os. Zielone 1 A; tel. (085) 711-25-08; Dyr.: Jan Zabłudowski

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Białostocka 81; tel. (085) 711-20-44; Dyr.: Anna Dorota Cilulko

Zespół Szkół Rolniczych w Janowie

16-130 Janów, ul. Białostocka 22; tel. (085) 721-18-18; Dyr.: Czesław Jan Kiejko

Zespół Szkół w Różanymstoku
16-207 Różanystok; tel. (085) 712-80-02; Dyr.: Tomasz Grzegorz Rogoziński

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce

16-100 Sokółka, Osiedle Zielone 1a; tel. (085) 711-26-78; Dyr.: Marta Tolko- Kuziuta

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Mickiewicza 11a; tel. (085) 711-32-91; Dyr.: Anna Fidziukiewicz

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 4; tel. (0-85) 712-26-78; Dyr.: Lidia Kulmacz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40; tel. (085) 722-04-63; Dyr.: Marek Jerzy Chojnowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka; ul. M. C. Składowskiej 15; tel. (085) 712-12-06; Dyr. Helena Hawrylik

Samodzielny Publiczny Zakład Pięlęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

16-120 Krynki , ul. Grodzieńska 40; tel. (085) 722-84-86; Kier.: Krystyna Karolkiewicz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8; tel. (085) 711-08-61; Dyr.: Wojciech Obiała

Powiatowy Zarząd Dróg

16-100 Sokółka, ul. Wodna 7; tel. (085) 711-89-09; Dyr.: Grzegorz Pul

Powiatowy Urząd Pracy

16-100 Sokółka, ul. Kryńska 40; tel. 711-56-46; Kier.: Mirosław Biernacki