Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uwaga: Informacja nie jest dłużej publikowana. Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj.
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego Jednostki Organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

 1.  Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24

tel. 085 712-11-24; int. 085 712-11-25

Dyrektor - Jarosław Budnik

 

 1. Zespół Szkół w Różanymstoku

16-200 Różanystok 14

telfax.: 085 712-80-02;

Dyrektor - Tomasz Grzegorz Rogoziński

adres internetowy: http://republika.pl/zsrstok/

e-mail: rstok@poczta.onet.pl

 

 1. Zespół Szkół w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 11

tel. 085 711-25-74; int. 085 711-25-22

Dyrektor -  Jan Firs

adres internetowy: http://www.losokolka.pl/

 

 1.  Zespół Szkół w Suchowoli

16-150 Suchowola

ul. Augustowska 2

tel. 085 712-40-10

Dyrektor - Stanisław Waśko

adres internetowy: http://www.losuchowola.edu.pl/index.html

e-mail: sekretariat@losuchowola.edu.pl

 

Organizację i tryb działania Zespołu Szkół w Suchowoli określa Statut Zespołu Szkół w Suchowoli

- do pobrania: http://www.losuchowola.edu.pl/polskie/statut1.doc

 

 1.  Zespół Szkół Rolniczych w Janowie

16-130 Janów

ul. Białostocka 22

telfax.: 085 721-62-16

Dyrektor - Czesław Jan Kiejko

adres internetowy: http://www.zsrjanow.edu.pl

e-mail: zsrjanow2@wp.pl

 

Organizację i tryb działania Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie określa Statut Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie.

- do pobrania: http://www.zsrjanow.edu.pl/images/Statut%20zsrcku.doc

 

 1. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Białostocka 81

telfax.: 085 711-20-44

Dyrektor - Anna Dorota Cilulko

adres internetowy: http://www.zsr.sokolka.ids.pl

e-mail: zsrsok@zsr.sokolka.ids.pl

 

 1. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Osiedle Zielone 1 A

tel. 085 711-25-08; 085 711-36-28

Dyrektor - Jan Zabłudowski

adres internetowy: http://zszsokolka.neostrada.pl/

e-mail: zszsokolka@neostrada.pl

 

 1.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 4

tel. 0-85 712-13-46

Dyrektor - Lidia Kulmacz

 

 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 11A

tel. 085 711-32-91

Dyrektor - Anna Fidziukiewicz

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Osiedle Zielone 1A

tel. 085 711-26-78

Dyrektor - Marta Tolko- Kuziuta

adres internetowy: www.soswsokolka.republika.pl

e-mail: soswszkola@wp.pl

 

Organizację i tryb działania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce określa Statut SOSW w Sokółce.

- do pobrania:

http://www.soswsokolka.republika.pl/nowy%20plik14.html

 

 1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. M. C. Skłodowskiej 15

tel. 085 712-12-06

Dyrektor - Helena Hawrylik

e-mail: spzozdabrowa@wp.pl

 

Organizację i tryb działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej reguluje Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zatwierdzony uchwałą Nr 7/2002 Rady Społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, a następnie uchwałą Nr V/27/03 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

W statucie dokonano zmian następującymi uchwałami:

-                  uchwałą Nr II/3/03 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, a następnie uchwałą Nr XIII/85/03 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,

-                  uchwałą Nr V/5/05 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, a następnie uchwałą Nr XXIX/209/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

 

 1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Sikorskiego 40

tel. 085 722-04-63

Dyrektor - Marek Jerzy Chojnowski

adres internetowy: http://spzozsokolka.webpark.pl

e-mail: zozska@o2.pl

 

Organizację i tryb działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce reguluje Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce zatwierdzony uchwałą Nr X/23/06 Rady Społecznej SP ZOZ w Sokółce z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ  w Sokółce, a następnie uchwałą Nr XXXVII/289/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce

- do pobrania: http://sp-sokolka.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=713

 

 1.  Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

16-120 Krynki

ul. Grodzieńska 40

tel. 085 722-84-86

Dyrektor - Krystyna Karolkiewicz

e-mail: spzpo@interia.pl

 

Organizację i tryb działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach reguluje Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach zatwierdzony uchwałą Nr 5/03 Rady Społecznej SP ZPO w Krynkach z dnia 10 października 2003 r. w sprawie zmian w statucie oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu SP ZPO w Krynkach, a następnie uchwałą Nr XI/70/03 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmian w statucie oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu SP ZPO w Krynkach

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

16-100 Sokółka,

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8;

tel. 085 711-08-61; 085 711-08-23

Dyrektor - Wojciech Obiała

e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

 

Organizację i tryb działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce regulują:

1)      Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce stanowiący załącznik do uchwały Nr XL/321/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

- do pobrania: http://sp-sokolka.pbip.pl/?event=informacja&id=905

2)      Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ustalony uchwałą Nr 36/99 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zmieniony uchwałą Nr 220/02 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 października 2002 r.

 

 1. Powiatowy Zarząd Dróg

16-100 Sokółka

ul. Wodna 7

tel. 085 711-89-09; fax.: 711-22-29

Dyrektor - Grzegorz Artur Pul

adres internetowy: http://www.pzdsokolka.neostrada.pl

e-mail: biuro@pzdsokolka.neostrada.pl

 

Organizację i tryb działania Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce regulują:

1)     Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce stanowiący załącznik do uchwały Nr XL/322/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce

- do pobrania: http://sp-sokolka.pbip.pl/?event=informacja&id=906

2)      Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce ustalony uchwałą Nr 33/03 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy

16-100 Sokółka

ul. Kryńska 40

tel. 085 711-56-46

Dyrektor - Mirosław Biernacki

adres internetowy: http://www.pupsokolka.internetdsl.pl

e-mail: biso@praca.gov.pl

 

Organizację i tryb działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce regulują:

1)    Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce stanowiący załącznik do uchwały Nr Xl/323/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sokółce

- do pobrania: http://sp-sokolka.pbip.pl/?event=informacja&id=908

2)    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce ustalony uchwałą Nr 271/05 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce

- do pobrania: http://pup.sokolka.sisco.info/?id=300

3)    Zarządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce

- do pobrania: http://pup.sokolka.sisco.info/?id=300