Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marcin Słyż
Uwaga: Informacja nie jest dłużej publikowana. Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj.
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego

Jednostki organizacyjne Powiatu Sokólskiego

1.      

Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24

tel. 85 712-11-24; int. 85 712-11-25

Dyrektor - Jarosław Budnik

adres internetowy: http://www.liceum-dabrowa.pl

e-mail: liceum@data.pl

 

2.        

Zespół Szkół w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Mickiewicza 11

telfax 85 711-25-74; tel. 85 711-25-29

Dyrektor -  Joanna Pyłko

adres internetowy: http://www.losokolka.pl/

e-mail: losokolka@losokolka.pl

 

3.        

Zespół Szkół w Suchowoli

16-150 Suchowola

ul. Augustowska 2

telfax 85 712-40-10

p.o. Dyrektora – Danuta Rusel

adres internetowy: http://www.losuchowola.edu.pl/index.html

e-mail: sekretariat@losuchowola.edu.pl

  

4.        

Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Polna 1

telfax 85 711-20-44

Dyrektor - Anna Dorota Cilulko

adres internetowy: http://www.zsrsokolka.pl

e-mail: zsrsok@zsrsokolka.pl

 

5.        

Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Osiedle Zielone 1 A

tel. 85 711-25-08; fax 85 711-36-28

Dyrektor – Grzegorz Zalewski

adres internetowy: http://zszsokolka.pl

e-mail: zszsokolka@zszsokolka.pl

 

6.        

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a

telfax 85 712-13-46

Dyrektor – Iwona Iwańczuk

 

7.        

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Polna 1

telfax 85 711-32-91

Dyrektor - Anna Fidziukiewicz

e-mail: pppsokolka@ interia.pl

 

8.        

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Osiedle Zielone 1A

telfax 85 711-26-78

Dyrektor - Marta Tolko- Kuziuta

adres internetowy: www.soswsokolka.republika.pl

e-mail: soswszkola@wp.pl

  

9.        

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. M. C. Skłodowskiej 15

telfax 85 712-10-24

p.o. Dyrektora – Wojciech Anusewicz

adres internetowy: http://www.spzoz.home.pl/

e-mail: spzoz@home.pl

 

10.        

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Sikorskiego 40

tel. 85 722-04-63; fax 85 722-05-00

Dyrektor - Jerzy Kułakowski

adres internetowy: http://www.szpitalsokolka.pl/

e-mail: sekretariat@szpitalsokolka.pl

 

11.   

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

16-120 Krynki

ul. Grodzieńska 40

telfax 85 722-84-86

Dyrektor - Krystyna Karolkiewicz

e-mail: spzpo@interia.pl

 

12.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

16-100 Sokółka,

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8;

telfax 85 711-08-61; tel. 85 711-08-23

Dyrektor - Wojciech Obiała

e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

 

13.   

Powiatowy Zarząd Dróg

16-100 Sokółka

ul. Torowa 12

tel. 85 711-89-09, 85 711-89-10; fax 85 711-22-29

Dyrektor - Grzegorz Artur Pul

adres internetowy: www.pzdsokolka.internetdsl.pl

e-mail: biuro@pzdsokolka.internetdsl.pl

 

14.   

Powiatowy Urząd Pracy

16-100 Sokółka

ul. Kryńska 40

tel. 85 722-90-10; fax 85 722-90-11

Dyrektor - Mirosław Biernacki

adres internetowy: www.pupsokolka.pl

e-mail: biso@praca.gov.pl

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce

ul. Gen. N. Sulika 4a

16 - 200 Dąbrowa Białostocka

tel. 85 712-12-03, fax 85 712-10-58

e-mail: bisoda@praca.gov.pl