Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców - za rok 2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Robert Rybiński
Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców wpisanych przez Starostę Sokólskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 2013 rok
(na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Suwałkach i Łomży)
(wykaz do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców - za II półrocze 2013 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Robert Rybiński
Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców wpisanych przez Starostę Sokólskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców- za II półrocze 2013 roku (01.07.2013r. – 31.12.2013r.)
(na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku i Suwałkach)
(statystyka do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców - za I półrocze 2013 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Robert Rybiński
Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców wpisanych przez Starostę Sokólskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - za I półrocze 2013 roku (01.01.2013r. – 30.06.2013r.)
(na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku i Suwałkach)
(statystyka do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...