Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców - za I półrocze 2013 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Robert Rybiński
Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców wpisanych przez Starostę Sokólskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - za I półrocze 2013 roku (01.01.2013r. – 30.06.2013r.)
(na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku i Suwałkach)
(statystyka do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: