Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców - za rok 2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Robert Rybiński
Statystyka zdawalności ośrodków szkolenia kierowców wpisanych przez Starostę Sokólskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 2013 rok
(na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, Suwałkach i Łomży)
(wykaz do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: