Ogłoszenie o przetargu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Karolkiewicz

Ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłosznie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM GKN.I. 3421-9/04

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie robót budowlanych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie robót budowlanych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

Ogłoszenie FN.3421/1/04

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Iwona Szydłowska

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych i tonerów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

Przetarg nieograniczony

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie GKN.I. 3421-12/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
(Opublikowano na stronie www.sokolka-powiat.pl dnia 10.11.2003, na BIPie dopiero 12.11.2003 ze względu na problemy techniczne związane z przesyłaniem dokumentów tego dnia na serwer.)

Czytaj dalej ...

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej przychodni

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości składającej się z działki nr 3115/1

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na aktualizację użytków gruntowych i klas gleboznawczych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM GKN.I. 3421/5/05

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Opis przedmiotu zamówienia
modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Sokółka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454)

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Starosta Sokólski działając w oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2007 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w sali konferencyjnej Nr 29 zostaną przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w dwóch budynkach wielomieszkaniowych oraz garaży wraz z udziałem w gruncie, przy ul. Sokólskiej 24 w Kuźnicy.

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o przetargu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Karolkiewicz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SP ZPO w Krynkach

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Karolkiewicz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SP ZPO w Krynkach

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie SP ZPO w Krynkach o wyborze oferty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Karolkiewicz
Ogłoszenie SP ZPO w Krynkach o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Karolkiewicz

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marta Tolko-Kuziuta
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i innych urządzeń biurowych

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marta Tolko-Kuziuta
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli i wykładzin podłogowych

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marta Tolko-Kuziuta
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 €
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowo - modernizacyjne w pomieszczeniach internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce mające na celu likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marta Tolko-Kuziuta
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce fabrycznie nowego sprzętu radiowo-telewizyjnego i sprzętu gospodarstwa domowego

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marta Tolko-Kuziuta
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce wyposażenia sali doświadczania świata

Czytaj dalej ...

Przetarg ustny nieograniczony

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wanda Zajczyk
dniu 6 kwietnia 2006 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w sali nr 29 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, dla której utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sokółka

Czytaj dalej ...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Sławińska
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W WYSOKOŚCI 3 877 271 ZŁ o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60 000 euro

Czytaj dalej ...

Informacja dodatkowa dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Sławińska
Informacja dodatkowa dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czytaj dalej ...

Informacja dodatkowa dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Sławińska
Informacja dodatkowa dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czytaj dalej ...

Informacja dodatkowa dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Sławińska
Informacja dodatkowa dotycząca prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czytaj dalej ...

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Sławińska
Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o konkursie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowalnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu (treść ogłoszenia w załączniku do pobrania w formacie pdf...)

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na dostawę etyliny bezołowiowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marek Cyrynowski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na dostawę na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce etyliny bezołowiowej 95 oktanowej.

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tomasz Rogoziński
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy 1000-lecia PP 24.
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

(pełna treść w załączniku)

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę etyliny bezołowiowej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 € na dostawę do Starostwa Powiatowego w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka artykułów papierniczych

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę tonerów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 € na dostawę do Starostwa Powiatowego w Sokółce tonerów o drukarek komputerowych i kserokopiarek, taśm do faksu, płyt CD i dyskietek komputerowych.

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60 000,00 euro na bankową obsługę budżetu Powiatu Sokólskiego i jego jednostek organizacyjnych.

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 €
Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – ,,34110000-1 – samochód osobowy”. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2005r. samochodu osobowego.

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – polegająca na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 76,50 m wykonanej z rur PCV o średnicy 160 i 200 mm z wykonaniem przejścia pod drogą metodą przeciskową w rurze osłonowej stalowej oraz na remoncie parkingu polegającym na wymianie 1261 m2 nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych (trylinka) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Nr AG.3421-7/05

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
1. nazwa i adres Zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
2. określenie trybu zamówienia
przetarg nieograniczony
3. określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, pokój nr 41, za zaliczeniem pocztowym lub może być przesłana pocztą e-mail.
4. opis przedmiotu zamówienia
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 €
na dostawę do Starostwa Powiatowego w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, płyt CD i dyskietek komputerowych.

Czytaj dalej ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM AG.3421/2/06

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Gudalewski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 €
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Starostwa Powiatowego w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka artykułów papierniczych, niszczarek dokumentów oraz faksu wielofunkcyjnego

Czytaj dalej ...

Ogłoszenie o przetargu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM nr GKN.I. 3421-7/03

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego szpitala

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz