Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rady i Zarządu w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Sokółce (treść ogłoszenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Pliki: