Statut Powiatu Sokólskiego (obowiązujący od dnia 28 kwietnia 2006 r.) - tekst ujednolicony

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
UCHWAŁA NR XXXVI/279/06 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego
- tekst ujednolicony (stan prawny na dzień 27 maja 2015 r.

Pliki:

Historia zmian: