Statut Powiatu Sokólskiego (obowiązujący od dnia 28 kwietnia 2006 r.) - tekst ujednolicony

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uwaga: Informacja nie jest dłużej publikowana. Najnowszą wersję tej informacji znajdziesz tutaj.
UCHWAŁA NR XXXVI/279/06 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego
- tekst ujednolicony (stan prawny na 29 listopada 2010 r.

Pliki: