Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce w jednostkach podległych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce w jednostkach podległych od dnia 1 stycznia 2004 roku Wykaz własnych kontroli jednostek podległych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Sokółce od dnia 1 stycznia 2004 roku

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce w jednostkach podległych od dnia 1 stycznia 2004 roku

Lp.

Jednostka kontrolowana

Czas trwania czynności kontrolnych

Temat kontroli

1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

25 maja 2004 r.

Kontrola w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w ramach „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji Zatrudnienia w Ochronie Zdrowia w 2003 r.”

-        prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych, pod kątem zgodności z założeniami Programu,

-        efekty uzyskane w związku z przeprowadzoną w Zakładzie restrukturyzacją zatrudnienia

2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

18 czerwca 2004 r.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2003 r. na zakup aparatu EKG na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej

3.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

30.06 – 01.07 2004 r.

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2003 r. na zakup testów i nakłuwaczy do przeprowadzenia pomiarów w ramach akcji profilaktycznych

4.

Urząd Miejski w Sokółce

14-15 lipca 2004 r.

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej na organizację dożynek powiatowych w 2003 r. w gminie Sokółka

5.

Zespół Szkół Rolniczych w Janowie

31.08 – 17.09. 2004 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i sprawozdawczości

6.

Zespół Szkół w Sokółce

11 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

7.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

07 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

8.

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

07 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

9.

Zespół Szkól w Różanymstoku

21 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

10.

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

21 października 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

11.

Zespół Szkół w Suchowoli

04 listopada 2004 r.

Kontrola w zakresie ustalania kryteriów przyznawania oraz wydatkowania środków przeznaczonych na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach średnich kończących się maturą w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich za rok 2003 i I półrocze roku 2004

12.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

22.10 – 09.11. 2004 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i sprawozdawczości

13.

Zespół Szkół w Sokółce

04– 12 kwietnia 2005 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i dokonywania wydatków ze środków publicznych w rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne.

14.

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

31.05 – 07.06.2005 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i dokonywania wydatków ze środków publicznych w rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne.

15.

Zespół Szkół w Suchowoli

20 – 22 czerwca 2005 r.

Kontrola w zakresie realizacji planu finansowego i dokonywania wydatków ze środków publicznych w rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne.

16.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

19,21,28 lipca 2005 r.

Kontrola zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w statucie Zakładu, z uwzględnieniem liczby udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych i okresu oczekiwania na te świadczenia. Kontrola wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego

17.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce

08 – 09 sierpnia 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2004 roku

18.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

22 – 24 sierpnia 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2004 roku

19.

Zespół Szkół w Różanymstoku

30.08 – 02.09.2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za listopad i grudzień 2004 roku

20.

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

02 września 2005 r.

Kontrola zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w statucie Zakładu, z uwzględnieniem liczby udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych i okresu oczekiwania na te świadczenia. Kontrola wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego

21.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Październik 2005 r.

Kontrola zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w statucie Zakładu, z uwzględnieniem liczby udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych i okresu oczekiwania na te świadczenia. Kontrola wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego

22.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

28 – 29 września 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków dokonywanych w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze w 2004 r.

23.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

17 – 21 października 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków bieżących dokonywanych w 2004 r. oraz wydatków inwestycyjnych dokonywanych w latach 1999 – 2005

24.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

21 – 25 listopada 2005 r.

Kontrola w zakresie wydatków bieżących dokonywanych w 2004 r.

25.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

17 – 31 stycznia 2006 r.

Kontrola w zakresie wydatków dokonywanych w 2005 r.

26.

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

03 – 12 kwietnia 2006 r.

Kontrola w zakresie wydatków dokonywanych w 2005 r.

27.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze

23 maja 2006 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji

28.

-        Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku

-        Bursa Salezjańska im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku

-        Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku

-        Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku

31 maja 2006 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji

29.

Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Janowie

24 maja 2006 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji

30.

-        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli,

-        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli,

24 maja 2006 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji

31.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce

31 maja – 9 czerwca 2006 r.

Kontrola w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych dokonywanych w 2005 r.

32.

Zespół Szkół Rolniczych w Janowie

3-16 października 2006 r.

Kontrola w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych dokonywanych w 2005 r.

33.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

5-9 lutego 2007 r.

Kontrola finansowa w zakresie dokonywania w 2006 r. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

34.

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

6-13 marca 2007 r.

Kontrola finansowa w zakresie  dokonywania w 2006 r. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

35.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

2-4 kwietnia 2007 r.

Kontrola finansowa w zakresie dokonywania w 2006 r. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

36.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce

7-11 maja 2007 r.

Kontrola finansowa w zakresie dokonywania w 2006 r. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

37.

Zespół Szkół w Suchowoli

29 maja – 1 czerwca 2007 r.

Kontrola finansowa w zakresie dokonywania w 2006 r. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

38.

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

18-21 czerwca 2007 r.

Kontrola finansowa w zakresie dokonywania w 2006 r. wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

39.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

6-10 sierpnia 2007 r.

Kontrola finansowa w zakresie dokonywania w 2006 r. wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

40.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

27-31 sierpnia 2007 r.

Tematyką kontroli objęto następujące zagadnienia:

1) zgodność wydatków wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową w „kartach wydatków” na koniec 2006 r.,

2) przestrzeganie terminów regulowania zobowiązań,

3) terminowość rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników,

4) zasadność pobieranych zaliczek i terminowość ich rozliczania,

5) prawidłowość klasyfikacji budżetowej.

41.

Zespół Szkół w Sokółce

11-13 grudnia 2007 r.

Kontrola finansowa w zakresie dokonywania w 2006 r. wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

42.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

10-14 stycznia 2008 r.

Kontrola finansowa w zakresie dokonywania w 2007 r. wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

43.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce

22-25 stycznia 2008 r.

Tematyką kontroli objęto następujące zagadnienia:

1) zgodność wydatków wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową,

2) przestrzeganie terminów regulowania zobowiązań,

3) terminowość rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników,

4) zasadność pobieranych zaliczek i terminowość ich rozliczania,

5) prawidłowość klasyfikacji budżetowej.

44.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Dąbrowie Białostockiej

6 marca 2008 r.

Tematyką kontroli objęto następujące zagadnienia, w których podczas kontroli przeprowadzonej w 2007 r. stwierdzono nieprawidłowości, w tym:

1) przestrzeganie terminów regulowania zobowiązań,

2) rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników,

3) prawidłowość klasyfikacji budżetowej,

4) dokonywanie wydatków na podstawie prawidłowych dokumentów księgowych.

45.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

31 marca – 4 kwietnia

2008 r.

Kontrola w zakresie ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji.

46.

1.Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. sw. Jana Bosko w Różanymstoku,

2. Bursa Salezjańska w Różanymstoku,

3. Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku,

4. Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku.

11 kwietnia – 12 maja

 2008 r.

Kontrola dotycząca ustalenia danych potrzebnych do przeliczenia należnej dotacji za lata 2005 – 2007.

47.

Zespół Szkół w Suchowoli

9-30 września 2008 r.

Kontrola w zakresie ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji.

48.

SP ZOZ w Sokółce.

23 września –

26 września 2008 r.

Kontrola dotyczyła:

- zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w statucie Zakładu z uwzględnieniem liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych i okresu oczekiwania na te świadczenia,

- liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji.

49.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

27-31 października 2008 r.

Kontrola w zakresie ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji.

50.

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku,

2. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku

1 grudnia 2008 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji w okresie od stycznia 2008 r. do listopada 2008 r.

51.

Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Janowie

3 grudnia 2008 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji w okresie od stycznia 2008 r. do listopada 2008 r.

52.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Krynkach

4 grudnia 2008 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji w okresie od stycznia 2008 r. do listopada 2008 r.

53.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze

8 grudnia 2008 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji w okresie od stycznia 2008 r. do listopada 2008 r.

54.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchowoli

9 grudnia 2008 r.

Kontrola w zakresie podstawy przyznania dotacji w okresie od stycznia 2008 r. do listopada 2008 r.

55.

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

7-21 stycznia 2009 r.

Kontrola finansowa w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

56.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce

23-27 lutego 2009 r.

Kontrola finansowa w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

57.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

16 marca – 31 marca 2009 r.

Kontrola finansowa w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

58.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

15-30 kwietnia 2009 r.

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

59.

Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej

25 maja – 5 czerwca 2009 r.

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

60.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce

29 czerwca – 10 lipca 2009 r.

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

61.

Zespół Szkół w Suchowoli

11-25 sierpnia 2009 r.

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w 2008 r.

62.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

21 września – 2 października 2009 r.

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

63.

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

28 października 2009 r.

Kontrola dotyczyła:

- zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczeń przewidzianych w statucie Zakładu, z uwzględnieniem liczby udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych i okresu oczekiwania na te świadczenia,

- wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego w szpitalu SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

64.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

22 października –
 6 listopada 2009 r.

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

65.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

3 listopada 2009 r.

Kontrola dotyczyła:

- zgodności przydziału godzin dydaktycznych dla nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły,

- realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

66.

Zespół Szkół w Sokółce

4 listopada 2009 r.

Kontrola dotyczyła:

- zgodności przydziału godzin dydaktycznych dla nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły,

- realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

67.

Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

5 listopada 2009 r.

Kontrola dotyczyła:

- zgodności przydziału godzin dydaktycznych dla nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły,

- realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

68.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce

6 listopada 2009 r.

Kontrola dotyczyła:

- zgodności przydziału godzin dydaktycznych dla nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły,

- realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

69.

Zespół Szkół w Sokółce

19 listopada –
9 grudnia 2009 r.

Kontrola w zakresie przestrzegania procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2008 r.

70.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

21-29 grudnia 2009 r.

Kontrola w zakresie realizacji procedur celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

 

 

Pełna dokumentacja z przebiegu i efektów wyżej wymienionych kontroli dostępna jest w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok. nr 73

Historia zmian: