Projektowanie i stanowienie aktów normatywnych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Sposoby projektowania aktów normatywnych i stanowienia aktów publicznoprawnych określa rozdział 2 Statutu Powiatu Sokólskiego.