Skład Zarządu Powiatu Sokólskiego w kadencji 2002 - 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGO

Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzą:

 

1    Starosta - Franciszek Budrowski

2.   Wicestarosta - Cecylia Waszkiewicz

3.   Irena Horczak

4.   Kazimierz Stasiulewicz

5.   Zbigniew Tochwin.