Skład Rady Powiatu Sokólskiego w kadencji 2002 - 2006

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
RADA POWIATU SOKÓLSKIEGO

RADA POWIATU SOKÓLSKIEGO

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu.

Wybory do Rady Powiatu odbyły się 27 października 2002 roku.

W skład Rady Powiatu Sokólskiego wchodzą:

1.       Mieczysław Kazimierz Baszko

2.       Anna Bogdan

3.       Elżbieta Olechno - wstąpiła w skład Rady Powiatu Sokólskiego z dniem 25 listopada 2005r. (Uchwała Nr XXXIV/251/2005 Rady Powiatu)

4.       Franciszek Budrowski

5.       Jan Grusza

6.       Irena Horczak

7.       Stanisław Kopciewski

8.       Wincenty Krahel

9.       Sławomir Kraśnicki

10.   Jan Kułak

11.   Kazimierz Łabieniec

12.   Eugeniusz Nalewajko

13.   Aleksy Oleksza

14.   Wiesław Pórzecki

15.   Józef Skorupski

16.   Kazimierz Stasiulewicz

17.   Krzysztof Szczebiot

18.   Zbigniew Tochwin

19.   Mirosława Zubrzycka

 

Historia zmian: