Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Powiatu w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Sokółce

Pliki: