Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne naboru

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Budżetu w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Sokółce (treść informacji do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Pliki: