Regulamin Starostwa Powiatowego w Sokółce (obowiązujący od dnia 6 listopada 2015 r.)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Uchwała Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce
(treść Regulaminu do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: