Informacja o wykorzystaniu dotacji przyznanych Klubom Sportowym w roku 2014

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
Informacja o wykorzystaniu dotacji przyznanych Klubom Sportowym na podstawie Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie powiatu sokólskiego

Pliki: