Nieruchomości Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Wykaz NIERUCHOMOŚCI Powiatu Sokólskiego:

Wykaz NIERUCHOMOŚCI Powiatu Sokólskiego:

Łączna wartość: 16.187,2 tys. zł,

 • w tym grunty (działki) 2.298,2 tys. zł,

 • w tym budynki 13.889 tys. zł,

(stan na dzień 17 czerwca 2003 roku).

 1. Udział w wys. 1204/1616 w działce ozn. nr geod. 837/1 (KW 28985), poł. przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, w Sokółce i udział we własności budynku Starostwa Powiatowego, poł. na tej działce, obiekty inżynierii lądowej poł. na tej działce,

 2. Działki gruntu niezabudowane:

 • ozn. nr geod. 222/31, 222/32, 222/34, 222/35, 222/36, 222/39, 222/40, 222/41, poł. przy ul. Sikorskiego w Sokółce,

 • ozn. nr geod. 3107/19 (KW 29490), poł. - Osiedle Zielone, w Sokółce,

 • ozn. nr geod. 11/1, 23, 24/1 (KW 27363), poł. w Jacznie,

 • ozn. nr geod. 7/1, 106/3, 106/4, 106/6, 106/7, 35/2,62/5, 7/6, 73/3, 12/7 (KW 27365), poł. w Grodziszczanach,

 1. Działki gruntu zabudowane budynkami usługowo-mieszkalnymi oraz obiektami inżynierii lądowej,

 • ozn. nr geod. 281 (KW 29908), poł. w Szudziałowie,

 • ozn. nr geod. 2857/3, 2857/4, 2857/5, 2857/6, 2857/8 (KW 31673), poł. w Krynkach,

 1. Działki gruntu zabudowane garażami:

 • ozn. nr geod. 360/5 i 360/7 (KW 27562), poł. w Dąbrowie Białostockiej,

 • ozn, nr geod. 76/3 (KW 22788), poł. w Sokółce, wraz z obiektami inżynierii lądowej,

 1. Działki gruntu:

 • 222/29, 3100/1, 3100/2, 3115/1, poł. w Sokółce, przy ul. Sikorskiego 40A i ul. Kryńskiej 32, zabudowane blokiem mieszkalnym, budynkiem b. przychodni, budynkiem mieszkalnym i budynkiem b. szpitala zakaźnego,

 • ozn. nr geod. 2857/2, 2857/7 (KW 31673), poł. w Krynkach,

 1. Przekazane jednostkom organizacyjnym Powiatu Sokólskiego, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych:

 1. Zespół Szkół w Sokółce -

 • działka nr geod. 740 (KW 8738), poł. przy ul. Mickiewicza, w Sokółce, zabudowana (budynek szkoły, budynek internatu, budynek gospodarczy i obiekty inżynierii lądowej),

 1. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce -

 • działki nr geod. 3102/3, 3102/4, 3102/6, 3102/7 (KW 24862), poł. - Osiedle Zielone, w Sokółce oraz budynek szkoły, budynek gospodarczy i obiekty inżynierii lądowej, poł. Osiedle Zielone w Sokółce,

 1. Zespół Szkół Rolniczych im. mjra Dobrzańskiego „Hubala” w Sokółce -

 • działki nr geod. 408 (KW 28253), przy ul. Białostockiej 81 oraz 3203/2 (KW 32444 i KW 28684) przy ul. Torowej - położone w Sokółce; 129 i 149 (KW 27796) poł. w Słojnikach; 2/5, 2/7, 3/3, 4/6 (KW 16365), poł. w Kurowszczyźnie; 448 (KW 15365), poł. we Wroczyńszczyźnie; 656/1 i 658 (KW 27797) poł. w Kraśnianach; 56 i 59 (KW15365) poł. w Pawełkach, zabudowane (budynek szkoły i budynek gospodarczy, poł. przy ul. Białostockiej 81, w Sokółce, budynki gospodarcze poł. przy ul. Torowej, w Sokółce, obiekty inżynierii lądowej),

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Sokółce -

 • budynek internatu, poł. na Osiedlu Zielonym, w Sokółce,

 1. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej -

 • działka nr geod.138/1 (KW 728), zabudowana budynkami szkoły, internatu, budynkami gospodarczymi i obiektami inżynierii lądowej, poł. w Dąbrowie Białostockiej,

 1. Zespół Szkół w Suchowoli -

 • działki nr geod. 567/2 i 567/3 (KW 24890), zabudowane budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym, poł. w Suchowoli,

 1. Zespół Szkół Rolniczych w Janowie -

 • działki nr geod. 98 i 100, poł. w Janowie, zabudowane budynkiem szkoły, budynkami gospodarczymi i obiektami inżynierii lądowej, poł. w Janowie,

 1. Zespół Szkół Rolniczych w Różanymstoku -

 • działki nr geod. 9/4, 9/5, 48 i 49 (KW 3576) zabudowane budynkami gospodarczymi i obiektami inżynierii lądowej, poł. w Różanymstoku,

 1. SP ZOZ w Sokółce -

 • działki nr geod. 222/33, 222/37, 222/38, 3114/1 (KW 31730 i KW 29490),poł. przy ul. Sikorskiego i na Osiedlu Zielonym, w Sokółce, wraz z obiektami inżynierii lądowej,

 • budynek szpitala i budynki gospodarcze, poł. przy ul. Sikorskiego 40, w Sokółce,

 1. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej -

 • działki nr geod. 101, 145/1, 268/6 (KW 29555), zabudowane budynkiem szpitala i budynkami gospodarczymi oraz dwoma budynkami ośrodka zdrowia i budynkiem mieszkalnym, a także obiektami inżynierii lądowej

 • działki nr geod. 121/6, 122/2 (KW 29553), zabudowane budynkiem ośrodka zdrowia w Zwierzyńcu Wielkim,

 • działki nr geod. 87/3, 87/4, 87/5, 87/6 (KW 29554), zabudowane budynkiem byłej szkoły w Miedzianowie,

 • działka nr geod. 930/2, zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia i budynkiem gospodarczym poł. w Nowym Dworze, a także obiektami inżynierii lądowej,

 • działka nr geod. 270/1 (KW 1306), zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia i budynkiem mieszkalnym poł. w Suchowoli, a także obiektami inżynierii lądowej

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce -

 • działka nr geod. 572/13 (KW 28437), zabudowana budynkami gospodarczymi, poł. w Dąbrowie Białostockiej i obiektami inżynierii lądowej,

 • działki nr geod. 1502 i 1504/2 (KW 28437), zabudowane budynkami gospodarczymi, poł. w Suchowoli i obiektami inżynierii lądowej,

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce -

 • działka nr geod. 3110 (KW 23078), poł. w Sokółce,

 1. Filia PUP w Dąbrowie Białostockiej -

 • lokal użytkowy poł. w Dąbrowie Białostockiej.

Z upoważnienia Starosty Sokolskiego - inż. J. Kuderewski

Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości