Powiatowe służby, inspekcje i straże

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Powiatowe służby, inspekcje i straże Powiatowa Komenda Policji w Sokółce

Powiatowe służby, inspekcje i straże

 

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
16-100 Sokółka

ul. Białostocka 69b,

tel. dyżurny (85) 711-03-33

tel. alarmowy: 997

Komendant Powiatowy Policji w Sokółce – Krzysztof Mróz

adres internetowy: http://www.sokolka.policja.gov.pl

e-mail: kpp.sokolka@sokolka.policja.gov.pl

 

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
16-100 Sokółka

Pl. Kościuszki 4

tel. centrala: (85) 722 99 00
faks: (85) 722 99 03

tel. alarmowy: 998

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Wacław Greś

adres internetowy -  http://www.sokolka.straz.bialystok.pl/

e-mail: kppspso@straz.bialystok.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sokółce
16-100 Sokółka

ul. 1 - go Maja 13A

telfax. (85) 711-36-25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce – Antoni Czaplejewicz

adres internetowy - http://psse.sokolka.com

e-mail: psse.sokolka@gmail.com

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
16-100 Sokółka

ul. 3 - go Maja 13

tel. (85) 711-23-27

fax: (85) 711-89-26

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Sokółce - Paweł Antoni Mędrek

e-mail: sokolka.piw@wetgiw.gov.pl

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
16-100 Sokółka

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

tel. (85) 711-08-54

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jarosław Jabłoński

 

Historia zmian: