Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sokólskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011

Pliki: