Informacja...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
o godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Sokólskiego INFORMACJA

INFORMACJA

o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach

skarg i wniosków

Informuje się, że Starosta Sokólski przyjmuje obywateli

w sprawie skarg i wniosków

w poniedziałki w godzinach 830 – 1630

W przypadku, gdy wyznaczony dzień do przyjmowania obywateli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, obywatele będą przyjmowani w następnym dniu roboczym w godzinach pracy Starostwa