Wniosek o udzielenie dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o udzielenie dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z terenu powiatu sokólskiego (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Pliki: