Zbiór aktów prawa miejscowego Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Zbiór aktów prawa miejscowego Powiatu Sokólskiego (skorowidz zbioru aktów prawa miejscowego do pobrania w załączniku w formacie PDF) Rok 1998

Rok 1998

v     Uchwała Nr V/15/98 Rady Powiatu w Sokółce z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu (Dz. Urz. W. P. z dnia 7 czerwca 1999 r. Nr 19, poz. 281)

Rok 1999

v     Uchwała Nr VI/17/99 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu (Dz. Urz. W. P. z dnia 7 czerwca 1999 r. Nr 19, poz. 282)

Rok 2000

v     Uchwała Nr XVI/96/2000 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 26 maja 2000 r. Nr 15, poz. 156)

Rok 2001

v     Uchwała Nr XXVII/175/01 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 27 września 2001 r. Nr 42, poz. 735)

v     Uchwała Nr XXIX/192/01 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Sokólskim (Dz. Urz. W. P. z dnia 14 grudnia 2001 r. Nr 64, poz. 1565)

Rok 2002

v     Uchwała Nr XXXII/211/02 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Sokólskim (Dz. Urz. W. P. z dnia 25 lutego 2002 r. Nr 5, poz. 84)

v     Uchwała Nr XXXIV/244/02 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. W. P. z dnia 31 maja 2002 r. Nr 19, poz. 486)

v     Uchwała Nr XXXVIII/271/02 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Sokólskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. W. P. z dnia 17 lipca 2002 r. Nr 31, poz. 783)

v     Uchwała Nr XL/291/02 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 74, poz. 1477)

v     Uchwała Nr XL/296/02 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 4 października 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. W. P. z dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 74, poz. 1478)

v     Uchwała Nr I/4/02 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 8 grudnia 2002 r. Nr 78, poz. 1558)

v     Uchwała Nr II/8/02 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 6 stycznia 2003 r. Nr 4, poz. 129)

Rok 2003

v     Uchwała Nr IV/20/03 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sokolskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu Sokolskiego posiadających osobowość prawną, a także lokali pozostających w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (Dz. Urz. W. P. z dnia 24 marca 2003 r. Nr 28, poz. 697)

v     Uchwała Nr V/40/03 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sokolskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu Sokolskiego posiadających osobowość prawną, a także lokali pozostających w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (Dz. Urz. W. P. z dnia 24 marca 2003 r. Nr 28, poz. 699)

Rok 2004

v     Uchwała Nr XIV/94/04 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg powiatowych powiatu sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 12 lutego 2004 r. Nr 16, poz. 327)

v     Uchwała Nr XVI/106/04 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sokólskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania (Dz. Urz. W. P. z dnia 19 kwietnia 2004 r. Nr 42, poz. 770)

v     Uchwała Nr XX/136/04 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku akademickim 2004/2005 stypendiów dla studentów (Dz. Urz. W. P. z dnia 16 września 2004 r. Nr 136, poz. 1835)

v     Uchwała Nr XX/137/04 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 16 września 2004 r. Nr 136, poz. 1836)

v     Uchwała Nr XXII/149/04 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku akademickim 2004/2005 stypendiów dla studentów (Dz. Urz. W. P. z dnia 16 listopada 2004 r. Nr 172, poz. 2262)

v     Uchwała Nr XXII/150/04 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 16 listopada 2004 r. Nr 172, poz. 2263)

Rok 2005

v     Uchwała Nr XXV/168/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 15 lutego 2005 r. Nr 38, poz. 554)

v     Uchwała Nr XXVII/188/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dz. Urz. W. P. z dnia 9 maja 2005 r. Nr 109, poz. 1303)

v     Uchwała Nr XXVII/189/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (Dz. Urz. W. P. z dnia 9 maja 2005 r. Nr 109, poz. 1304)

v     Uchwała Nr XXIX/211/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży kształcącej się w Szkołach Ponadgimanzjalnych Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 9 czerwca 2005 r. Nr 140, poz. 1655)

v     Uchwała Nr XXIX/212/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 9 czerwca 2005 r. Nr 140, poz. 1656)

v     Uchwała Nr XXX/222/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. W. P. z dnia 30 czerwca 2005 r. Nr 159, poz. 1829)

v     Uchwała Nr XXXI/225/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 14 września 2005 r. Nr 199, poz. 2252)

v     Uchwała Nr XXXI/226/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku akademickim 2005/2006 stypendiów dla studentów (Dz. Urz. W. P. z dnia 14 września 2005 r. Nr 199, poz. 2253)

v     Uchwała Nr XXXII/234/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 23 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski w roku szkolnym 2005/2006 (Dz. Urz. W. P. z dnia 26 listopada 2005 r. Nr 244, poz. 2707)

v     Uchwała Nr XXXII/235/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 23 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku akademickim 2005/2006 stypendiów dla studentów (Dz. Urz. W. P. z dnia 26 listopada 2005 r. Nr 244, poz. 2708)

v     Uchwała Nr XXXIV/255/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Sokólskiego i flagi Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 19 grudnia 2005 r. Nr 262, poz. 3007)

v     Uchwała Nr XXXIV/257/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. W. P. z dnia 19 grudnia 2005 r. Nr 262, poz. 3008)

v     Uchwała Nr XXXV/262/05 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu Powiatu Sokólskiego i flagi Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 31 stycznia 2006 r. Nr 32, poz. 393)

Rok 2006

v     Uchwała Nr XXXVI/275/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 3 kwietnia 2006 r. Nr 93, poz. 918)

v     Uchwała Nr XXXVI/279/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 14 kwietnia 2006 r. Nr 105, poz. 1015)

v     Uchwała Nr XXXVII/291/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 21 kwietnia 2006 r. Nr 110, poz. 1061)

v     Uchwała Nr XXXVII/292/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sokółce (Dz. Urz. W. P. z dnia 15 maja 2006 r. Nr 130, poz. 1230)

v     Uchwała Nr XXXVIII/299/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży kształcącej się w Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 18 maja 2006 r. Nr 136, poz. 1293)

 

v     Uchwała Nr XXXVIII/300/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (Dz. Urz. W. P. z dnia 26 maja 2006 r. Nr 145, poz. 1369)

v     Uchwała Nr XXXVIII/301/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. W. P. z dnia 26 maja 2006 r. Nr 145, poz. 1370)

v     Uchwała Nr XXXIX/312/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 16 czerwca 2006 r. Nr 163, poz. 1510)

v     Uchwała Nr XL/321/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce (Dz. Urz. W. P. z dnia 26 lipca 2006 r. Nr 192, poz. 1831)

v     Uchwała Nr XL/322/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce (Dz. Urz. W. P. z dnia 19 lipca 2006 r. Nr 188, poz. 1768)

v     Uchwała Nr XL/323/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sokółce (Dz. Urz. W. P. z dnia 19 lipca 2006 r. Nr 188, poz. 1769)

v     Uchwała Nr XL/324/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Sokólskiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. W. P. z dnia 19 lipca 2006 r. Nr 188, poz. 1770)

v     Uchwała Nr XLI/329/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 1 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym  jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 20 września 2006 r. Nr 231, poz. 2246)

v     Uchwała Nr XLI/330/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 1 września 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku akademickim 2006/2007 stypendiów dla studentów (Dz. Urz. W. P. z dnia 20 września 2006 r. Nr 231, poz. 2247)

Rok 2007

v     Uchwała Nr IV/43/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 8 marca 2007 r. Nr 57, poz. 457)

v     Uchwała Nr IV/45/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 23 lutego 2007 r. Nr 48, poz. 381)

v     Uchwała Nr V/54/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sokółce (Dz. Urz. W. P. z dnia 23 kwietnia 2007 r. Nr 93, poz. 765)

v     Uchwała Nr VIII/84/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 1 sierpnia 2007 r. Nr 172, poz. 1742)

v     Uchwała Nr VIII/87/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów dla szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski  (Dz. Urz. W. P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr 174, poz. 1770)

v     Uchwała Nr IX/95/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sokólskiego  (Dz. Urz. W. P. z dnia 7 września 2007 r. Nr 201, poz. 2041)

v     Uchwała Nr IX/96/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sokółce (Dz. Urz. W. P. z dnia 19 września 2007 r. Nr 207, poz. 2095)

v     Uchwała Nr X/102/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Sokólskiego oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. W. P. z dnia 15 października 2007 r. Nr 225, poz. 2301)

v     Uchwała Nr XII/113/07 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sokółce (Dz. Urz. W. P. z dnia 20 grudnia 2007 r. Nr 280, poz. 3223)

Rok 2008

v     Uchwała Nr XIV/125/08 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 25 lutego 2008 r. Nr 50, poz. 453)

v     Uchwała Nr XV/137/08 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 16 kwietnia 2008 r. Nr 95, poz. 920)

v     Uchwała Nr XVI/151/08 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1278B kategorii drogi powiatowej (Dz. Urz. W. P. z dnia 15 maja 2008 r. Nr 112, poz. 1155)

v     Uchwała Nr XVI/152/08 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Krynki na odcinku od drogi powiatowej nr 1278B do drogi powiatowej nr 1443B do kategorii drogi powiatowej (Dz. Urz. W. P. z dnia 15 maja 2008 r. Nr 112, poz. 1156)

v     Uchwała Nr XXI/185/08 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sokólskiego (Dz. Urz. W. P. z dnia 26 listopada 2008 r. Nr 294, poz. 2945)

v     Uchwała Nr XXII/191/08 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 16 stycznia 2009 r. Nr 16, poz. 149)

Rok 2009

v     Uchwała Nr XXVII/239/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 2 października 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg powiatowych: nr 1311B Teolin – Soroczy Mostek – Sosnowe Bagno oraz nr 1310 B Białousy – Łubianka – kol. Kwasówka - Podłubianka kategorii drogi powiatowej (Dz. Urz. W. P. z dnia 13 października 2009 r. Nr 200, poz. 2185)

v     Uchwała Nr XXVIII/246/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. W. P. z dnia 14 grudnia 2009 r. Nr 233, poz. 2795)

v     Uchwała Nr XXVIII/247/09  Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 238, poz. 2934)

v     Uchwała Nr XXIX/254/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (Dz. Urz. W. P. z dnia _____________________2009 r. Nr ____, poz. _____)

v     Uchwała Nr XXIX/261/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2010 (Dz. Urz. W. P. z dnia _____________________2009 r. Nr ____, poz. _____)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki: