Oświadczenia majątkowe

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
(Oświadczenia do pobrania w załączniku w formacie PDF)
Adam Czajkowski - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
Łukasz Lenkiewicz - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg

Pliki: