Statut Powiatu (utracił moc obowiązującą z dniem 28 kwietnia 2006 r.)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Uchwała Nr V/15/98
Rady Powiatu w Sokółce

z dnia 30 grudnia 1998r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu.
(tekst ujednolicony)

Pliki: