Formularze do pobrania

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel

Podanie o wydanie karty wędkarskiej
( podanie_o_wyd_karty_wedk.doc )

Wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia
( wniosek_zalesienie.doc )

Zawiadomienie o wycince drzewa
( zawiadomienie_wycinka.doc )

Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
( wniosek_rejestracja_sprzetu.doc )

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z terenu powiatu sokólskiego
( Wniosek_dotacje_PFOSiGW.doc )

Pliki: