Formularze do pobrania

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Bernard Łuckiewicz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
( oswiadczenie_opdn.doc ) ( oswiadczenie_opdn.pdf )
.
Zgłoszenie robót budowlanych
.
Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę:
( wniosek_opnb.doc ) (
wniosek_opnb.pdf )
.
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Pliki: