Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego inspektora d/s zamówień publicznych w PZD

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Grzegorz Pul
Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego inspektora d/s zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce

Pliki: