Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa

Pliki: