Oświadczenie majątkowe - Stanisław Biegański

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Stanisław Biegański - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Stanisław Biegański

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Stanisław Biegański - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Henryk Biernacki

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Henryk Biernacki - inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Borowski

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Krzysztof Borowski - Z-ca Kierownika Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Krystyna Czajkowska

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Krystyna Czajkowska - Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Adam Czajkowski

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Adam Czajkowski - inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Antoni Hrynkiewicz

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Antoni Hrynkiewicz - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, Filia w Dąbrowie Białostockiej (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Wiesława Krystyna Jasiel

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Wiesława Krystyna Jasiel - inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Teresa Kieda

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Teresa Kieda - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Janusz Kuderewski

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Janusz Kuderewski - Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Łukasz Lenkiewicz

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Łukasz Lenkiewicz - inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Bernard Łuckiewicz

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Bernard Łuckiewicz - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Lila Anna Micun

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Lila Anna Micun - Kierownik Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Helena Mikołajczyk

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Helena Mikołajczyk - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Magdalena Nalewajko

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Magdalena Nalewajko - inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Niedźwiecka

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Marcin Słyż
Agnieszka Niedźwiecka - podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Anna Olechno

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Anna Olechno - specjalista d/s ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Artur Orpik

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Artur Orpik - Kierownik Referatu Administracyjno - Ewidencyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, Filia w Dąbrowie Białostockiej (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Teresa Orpik

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Teresa Orpik - specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, Filia w Dąbrowie Białostockiej(oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Iwona Prokopczyk

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Iwona Prokopczyk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Rutkowski

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Grzegorz Rutkowski - inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Robert Rybiński

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Robert Rybiński - Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Paweł Ryszkiewicz

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Paweł Ryszkiewicz - podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Leszek Stankiewicz

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Leszek Stankiewicz - główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Stanisław Strankowski

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Stanisław Strankowski - inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Bożena Halina Szałkowska

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Bożena Halina Szałkowska - podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Marta Szlis

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Marta Szlis - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Tomaszczyk

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Andrzej Tomaszczyk - Zastępca Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...

Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Tumiel

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Rećko
Tadeusz Tumiel - p.o. Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Czytaj dalej ...