UCHWAŁA NR XXX/208/2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR XXX/208/2013 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014 – 2022
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...