Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" (treść protokołu do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Piotr Kułakowski
UCHWAŁA NR 247/2013 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 11 września 2013 r. w sprawie konsulatacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Czytaj dalej ...