UCHWAŁA NR 320/06 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR 320/06 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu kultury w roku 2006

Czytaj dalej ...