Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Cecylia Waszkiewicz
UCHWAŁA NR 355/10 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 21 października 2010r.
w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
(treść uchwały wraz z załącznikami do pobrania w załączniku w formacie pdf i doc)

Czytaj dalej ...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projketu "Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" (treść protokołu do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...