Wyniki wyborów samorządowych do Rady Powiatu Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
(Plik w załączeniu do pobrania w formacie pdf, do obejrzenia potrzebny jest program Adobe Reader)

Czytaj dalej ...

OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOKÓŁCE z dnia 2 listopada 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOKÓŁCE
z dnia 2 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Sokólskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 142 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

(treść informacji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokółce

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Adam Juchnik
(treść informacji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach o utworzeniu komitetów wyborczych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach o utworzeniu komitetów wyborczych (treść informacaji do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 27 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokółce dla wyboru Rady Powiatu Sokólskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...