Formularze do pobrania

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski

WNIOSEK O UZGODNIENIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Czajkowska
WNIOSEK O UZGODNIENIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI (treść wniosku w załączeniu w formacie pdf i doc)

Czytaj dalej ...

Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (treść wniosku do pobrania w załączeniu w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Zgłoszenie pracy geodezyjnej (treść zgłoszenia do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Czajkowska
ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH (treść zgłoszenia w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek dotyczący sprzedaży map w formie kopii

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Wniosek dotyczący sprzedaży map w formie kopii (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Czajkowska
ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH (treść zawiadomienia w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek dla rzeczoznawców majątkowych

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Wniosek dla rzeczoznawców majątkowych - udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘP. ADMINIS., SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPR

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krystyna Czajkowska
WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (treść wniosku w załączeniu w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Upoważnienie do zamówienia wypisu/wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Upoważnienie do zamówienia wypisu/wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków (druk upoważnienia do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Janusz Kuderewski
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej(treść wniosku oraz karta informacyjna w załączeniu w formacie pdf i doc)

Czytaj dalej ...

Wniosek o aktualizację rodzajów użytków i klas gruntów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Wniosek o aktualizację rodzajów użytków i klas gruntów (treść wniosku do pobrania w załączeniu w formacie docx)

Czytaj dalej ...

Wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencyjnym

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencyjnym (treść wniosku do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o rejestrację dzierżawy

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Leszek Stankiewicz
Wniosek o rejestrację dzierżawy (treść wniosku do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Czytaj dalej ...