Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 23 października 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Irena Połejko - Matoszko
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokółce z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Sokólskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 21 października 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Danuta Poniatowska
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Sokólskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (treść obwieszczenia w załączeniu)

Czytaj dalej ...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 17 października 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Danuta Poniatowska
Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 17 października 2014 r. o terminie losowania numerów list

Czytaj dalej ...

Uchwała Nr 5 Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokółce

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Irena Połejko - Matoszko
z dnia 17 października 2014 r. w sprawie skreślenia kandydatki z zarejestrowanej listy Komitetu Wyborczego Wyborców Dialog i Współpraca 2014 w okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Sokólskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj dalej ...

Informacja o Składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokółce

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Irena Połejko - Matoszko
Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowieniem Nr 18/2014 z dnia 22 września 2014 roku powołał Powiatową Komisję Wyborczą w Sokółce, która ......

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 roku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Jarosław Zygmunt Dworzański
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Czytaj dalej ...

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Franciszek Budrowski
Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sokółce w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (treść obwieszczenia do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Cezary Olszewski
Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj dalej ...

Oświadczenia majątkowe (9-15)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
(Oświadczenia są w formacie PDF. Aby je obejrzeć należy mieć zainstalowany program Adobe Reader)

Czytaj dalej ...

Oświadczenia majątkowe (1-8)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
(Oświadczenia są w formacie PDF. Aby je obejrzeć należy mieć zainstalowany program Adobe Reader)

Czytaj dalej ...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Cezary Olszewski
Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Czytaj dalej ...