STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Stanowisko Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych

Czytaj dalej ...

STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076).

Czytaj dalej ...

STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2006 r.
W SPRAWIE DRÓG KRAJOWYCH NR 8 i 19

Czytaj dalej ...

STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia.

Czytaj dalej ...