UCHWAŁA NR 94/03 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel

UCHWAŁA NR 94/03

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

 

z dnia 18 listopada 2003 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

na lata 2003 - 2006

 

 

            Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – O odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 i Nr 41, poz. 365, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 199, poz. 1671 i z 2003 r. Dz. U. Nr 7, poz. 78), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się projekt „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

Zarząd

 

1.      Franciszek Budrowski

2.      Cecylia Waszkiewicz

3.      Irena Horczak

4.      Kazimierz Stasiulewicz

5.      Zbigniew Tochwin