Oświadczenia majątkowe radnych (1-8)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
(Oświadczenia są w formacie PDF. Aby je obejrzeć należy mieć zainstalowany program Adobe Reader) (Oświadczenia są w formacie PDF

(Oświadczenia są w formacie PDF. Aby je obejrzeć należy mieć zainstalowany program Adobe Reader)

Jan Kułak - Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Kazimierz Baszko

Anna Bogdan

Jarosław Budnik

Elżbieta Olechno

Jan Grusza

Stanisław Kopciewski

Wincenty Krahel

Sławomir Kraśnicki

Kazimierz Łabieniec - Z-ca Przewodniczącego Rady

 

Pliki: