Oświadczenia majątkowe (9-15)

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
(Oświadczenia są w formacie PDF. Aby je obejrzeć należy mieć zainstalowany program Adobe Reader) Radni (cz. 2)

(Oświadczenia są w formacie PDF. Aby je obejrzeć należy mieć zainstalowany program Adobe Reader)

Eugeniusz Nalewajko

Aleksy Oleksza

Wiesław Pórzecki

Józef Skorupski

Krzysztof Szczebiot - Z-ca Przewodniczącego Rady

Zbigniew Tochwin

Mirosława Zubrzycka

Pliki: