Oświadczenia majątkowe radnych - część II

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
(Oświadczenia do pobrania w załączniku w formacie PDF) Kozłowski Stanisław

Kozłowski Stanisław

 

Kulikowska Ewa

 

Pórzecki Wiesław

 

Skórski Grzegorz

 

Szumiło Andrzej

 

Tokarewicz Tadeusz

 

 

Pliki: