Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu Sokólskiego (oświadczenie do pobrania w załączniku w formacie PDF)

Pliki: