WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR VII/52/2011 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Katarzyna Nowak
WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR VII/52/2011 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO.

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR VII/52/2011 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU

W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO


Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu dnia 6 marca 2014r. dokonał wyboru następujących ofert, przyznając im dofinansowanie w następującej wysokości:

Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota

dofinansowania

w złotych

1

Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka

Promocja sportu na terenie Powiatu Sokólskiego

3.000,00

2

Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej

Sport jako forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Sokólskiego

10.000,00

3

Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie

Wychowanie przez sport- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu sokólskiego

2.000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Sokółka”

Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi

10.000,00

5

Klub Jeździecki „BIK” w Gieniuszach

Od zabawy przez pasję do wyczynu- rekreacja i sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży na ziemi sokólskiej- edycja 2014

2.000,00

6

Sokólski Klub Tenisa Stołowego

Sport łączy ludzi każdego pokolenia

1.000,00

7

Podlaskie Centrum Sportów Walki w Dąbrowie Białostockiej

Przygotowanie i udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w taekwon-do ITF

2.000,00

8

Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Lider Sokółka

Integracja przez kolarstwo cz. II

3.000,00

9

Uczniowski Klub Sportowy Feniks w Krynkach

Startuj z Feniksem

2.000,00

10

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy

Sportowe Pogranicze 2014

3.000,00

11

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krynki

Od "żaczka" do gwiazdy piłki nożnej- II edycja

1.000,00

12

Akademia Sportu Falcon Sokółka

W świat sportu z Akademią Sportu Falcon Sokółka- edycja 2014

10.000,00

13

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”

Szachy- królewska gra dla wszystkich – edycja 2014r

1.000,00

14

Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce

Trening i zdrowa rywalizacja drogą do sukcesu sokólskich bilardzistów

10.000,00

15

Stowarzyszenie 4x4 Sokółka

Powiat 4x4 Polska

3.000,00

16

Klub Żeglarski „Żagiel” Sokółka

Pływanie pod żaglami- zdrowie i siła latami-edycja 2014

1.000,00

17

Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce

Narciarz biegowy 2014

2.000,00

18

Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Malawiczach Dolnych

Narciarz sokólski 2014

2.000,00

19

Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo” w Sokółce

Siatkówka- sport mojego życia

3.000,00

20

Uczniowski Klub Sportowy „OMEGA” w Sokółce

Pływaj jak mistrz

3.000,00

21

Uczniowski Klub Sportowy „Batory” w Sokółce

Pływanie to moja pasja

1.000,00

RAZEM

75.000,00


W terminie do dnia 14 marca 2014r. należy dostarczyć do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sokółce:

  1. zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,

  2. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

  3. oświadczenia Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.