STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kazimierz Łabieniec
STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie sprzeciwu wobec dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie przez władze Republiki Litewskiej
(treść stanowiska do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: